Aplicaţii divizibilitate

/

Factori primi

Cel mai mare divizor comun

Cel mai mic multiplu comun