C.M.M.M.C.

/
Descompunem cele două numere în factori primi.
=
=
 
Alegem factorii comuni şi necomuni, o singură dată, la puterea cea mai mare.
c.m.m.m.c.
=
 
=
Vezi explicaţii